Zakon o sportu

Zakon i podzakonska akta

Zakon o sportu uređuje prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju preduzetnika i pravnih lica u sistemu sporta, opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, kategorizacije u oblasti sporta, nacionalna strategija razvoja sporta u Republici Srbiji, školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta, sportski objekti, organizovanje sportskih priredaba, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija i nadzor nad radom organizacija u oblasti sporta.

Pored Zakona o sportu, postoje različiti pravilnici koji propisuju pravila i obaveze za učesnike u sportskim programima. Neki od pravilnika su usklađeni sa zakonom, dok su neki od njih, koji se takođe nalaze na ovom sajtu, i dalje u procesu prilagođavanja.