Zakon o sprečavanju dopinga

Mere i aktivnosti za sprečavanje dopinga u sportu

<p><a href="/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20%D0%A1%D0%BB_%D0%B3%D0%BB_%20%D0%A0%D0%A1%20111-2014.docx">Zakon o sprečavanju dopinga u sportu</a> uređuje mere i aktivnosti za sprečavanje dopinga u sportu.</p>

<p><strong>Povreda antidoping pravila postoji u slučajevima: </strong></p>

<p>1) prisustva zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u telesnom uzorku sportiste;</p>

<p>2) korišćenja ili pokušaja korišćenja (primena, unošenje, ubrizgavanje ili konzumiranje na bilo koji način) zabranjene supstance ili zabranjenog metoda (doping sredstva);</p>

<p>3) odbijanja, ili nepristupanja bez zadovoljavajućeg opravdanja, davanja uzorka posle obaveštenja o doping kontroli ili izbegavanja davanja uzorka na drugi način;</p>

<p>4) tri vezana neispunjavanja obaveza utvrđenih pravilima ovlašćene antidoping organizacije u pogledu dostupnosti sportiste iz registrovane test grupe za testiranje izvan takmičenja, kao i nepružanja podataka o boravištu i propuštanja objavljenih testiranja izvan takmičenja, u periodu propisanom od strane ovlašćene antidoping organizacije;</p>

<p>5) ometanja ili pokušaja ometanja bilo kojeg dela doping kontrole;</p>

<p>6) nedozvoljenog posedovanja doping sredstava;</p>

<p>7) neovlašćene prodaje, transporta, slanja, isporuke ili distribucije zabranjene doping supstance ili zabranjenog doping metoda (bilo fizički, elektronski ili nekim drugim načinom) od strane sportiste, osoba koje pomažu sportisti ili posredstvom trećeg lica, bilo kom licu koje je u ingerenciji neke organizacije u oblasti sporta, ili pokušaj takvog postupanja;</p>

<p>8) davanja ili pokušaja davanja ili propisivanja ili pokušaja propisivanja doping sredstava;</p>

<p>9) saučesništva, podsticanja, pomaganja, podržavanja, prikrivanja, stvaranja uslova ili bilo kog drugog vida učestvovanja u povredi ili pokušaju povrede antidoping pravila ili u kršenju izrečene mere zbog povrede antidoping pravila;</p>

<p>10) udruživanja sportiste ili druge osobe koja je u nadležnosti ovlašćene antidoping organizacije sa osobom koja pomaže sportisti kojoj traje izrečena mera zbog povrede antidoping pravila ili je u krivičnom, prekršajnom ili drugom postupku kažnjena zbog dela koje predstavlja povredu antidoping pravila u smislu ovog zakona, ukoliko joj kazna još uvek traje ili je prošlo manje od šest godina od izricanja takve kazne ili sa osobom koja je posrednik ili predstavnik takve osobe.</p>

<p><strong>Pod osobama koje pomažu sportisti</strong> podrazumevaju se vaspitači, treneri, menadžeri, agenti, osoblje tima, zvaničnici, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici i drugo osoblje koje radi sa ili vrši tretman sportista koji učestvuju ili se pripremaju za sportsko takmičenje.</p>

<p><strong>Pod ovlašćenom antidoping organizacijom</strong> podrazumeva se Antidoping agencija Republike Srbije, Svetska antidoping agencija i nadležni međunarodni i nacionalni sportski savez (Međunarodni olimpijski komitet, Međunarodni paraolimpijski komitet, međunarodni sportski savez, Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski.</p>

<p><strong>Disciplinske mere koje se izriču zbog povrede antidoping pravila jesu: </strong></p>

<p>1) diskvalifikacija sportskih rezultata;</p>

<p>2) privremena suspenzija;</p>

<p>3) zabrana učešća na takmičenjima;</p>

<p>4) zabrana obavljanja poslova u oblasti sporta;</p>

<p>5) druge mere utvrđene Svetskim antidoping kodeksom i sportskim pravilima nadležnih nacionalnih i međunarodnih sportskih saveza.</p>